Клиенти

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър

Интернет страница: https://www.ifd-sofia.com/en/


„ИФД Инженеринг Джойнт Венчър” ООД и „Бояджиев Консултинг” ЕООД, фирми за производство и разпространение на софтуерни продукти

Сладък път

Интернет страница: https://sweetwaybg.eu/


“ Сладък път” ООД, производство на сладки изделия

Елта Травел

„Нептун Турс” ЕООД и „Елта Травел” ООД, дружества, агенти за туристически услуги

Роди Роуд ООД

Интернет страница: https://rodi-road.com/


“Роди Роуд” ООД, дружество за спедиторска дейност на международен и вътреобщностен товарен транспорт;

REGNUM

Интернет страница: https://regnum.bg/


„Регнум” ООД, инвеститор в бизнесимоти, свързано лице с REGNUM Ltd London, част от турския холдинг „Йозтюрк груп”;

”Хайделберг България” ЕООД

Интернет страница: https://www.heidelberg.com/


”Хайделберг България” ЕООД, с изключителни права за продажби на печатни машини и обслужване с марката ”HEIDELBERG”

Примо плюс

Интернет страница: https://primoplus.bg/


„Примо плюс” ЕООД, брокер недвижими имоти

Майастра

Интернет страница: https://brimki.net/


Фирма "Майастра" ООД и уеб сайта – Бримки

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни