Услуги

Текущо и годишно счетоводно обслужване

Текущо и годишно счетоводно обслужване

Онлайн банкиране и ТРЗ

Обслужване на Оn-line banking и payroll-сметки за изплащане на заплати, по желание на Kлиента.

Данъчно планиране и консултации

/по желание на Възложителят/

Изготвяне и изпращане на e-mail reporting

във форми, индивидуално одобрени от Възложителят

Заплати и човешки ресурси

Заплати и човешки ресурси

Финансови консултации

Консултации по финансови въпроси, свързани с Вашата дейност

Одит

на междинни и годишни финансови отчети, както и на финансирания по проекти.

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни