Финансови консултации

Консултираме за алтернативен метод на осигуряване и спестяване, за всеки наш клиент като подбираме от продуктите на пенсионни фондове  или застрахователни компании най-подходящите съобразно потребностите и нуждите на клиента.

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни