Изготвяне и изпращане на e-mail reporting

За добро управление и планиране на извършваната дейност, във специална форма по конкретно задание от Ваша страна предоставяме информация с периодичен характер за финансовото състояние на фирмата, на български или английски език, в случай че желаете такава;

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни