Онлайн банкиране и ТРЗ

 

Максимално улесняваме процеса на администриране, изчисляване и изплащане по банков път на възнагражденията на персонала, свързаните с тях данъци и осигуровки дължими от работодателя като подготвяме за оторизиране масови плащания чрез осигурен пасивен достъп до интернет банкирането на фирмени сметки и специалната за заплати payroll-сметка.

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни