Заплати и човешки ресурси

  • текущо изготвяне на ведомости за заплати, длъжностни характеристики, ежемесечни уведомления към държавната администрация за Социално и Здравно осигуряване на персонала на Вашата фирма по трудови правоотношения; водене на регистър за предадени болнични листове и справки на личния състав,
  • изготвяне на необходимите документи по повод хонорари за извън трудови и облигационни правоотношения.
  • информираме за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на персонала;
  • осигуряваме 100% конфиденциалност и съответствие с GDPR.

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни