Данъчно планиране и консултации

Предлагаме адекватни консултантски услуги както и данъчна защита базирайки се на нашия дългогодишен опит, също и личната ни ангажираност и индивидуален подход към всеки наш клиент.

Подготвяме за Вашата дейност полезна информация относно сроковете, ставките и особености по плащания на дължими данъци.

Също извършваме и консултации по финансови и данъчни въпроси, конкретно свързани с резултата от дейността Ви, включително и такива за прилагане на СИДДО;

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни